Cách tham gia Ngày hội mua sắm Schneider’s Day và nhận hàng ngàn quà tặng giá trị

Ngày hội mua sắm Schneider’s Day – Ngày hội lớn nhất trong năm của Thiết bị điện Schneider Electric đã bắt đầu khởi động với hàng ngàn phần quà hấp dẫn.

Chương trình đa dạng dành cho mọi khách hàng chủ nhà, thợ điện,… gồm có:

 

Tất cả chi tiết có trong Ngày hội mua sắm Schneider’s Day.  Nhấn link này để tham gia ngay! https://www.se.com/vn/vi/work/campaign/local/schneiderdayshopping.jsp